X

 

 

چکیده ای از سفر آلمان - فرانسه در خرداد ماه 96

گزارش سفر دوره آموزشی مدیریت مراکز درمانی ویژه پزشکان و پرستاران (آلمان - فرانسه) خرداد ماه 96 برای اولین بار 

 

برنامه سفر : 

با حضور پروفسور Helmut Kohlert و DR .Tomas Krapp

بازدید از بیمارستان با تیادل دانش با همکاران آلمانی  

 

ا خرداد :   ورود به فرودگاه اشتوتگارت - با مترجم اتوبوس به arcotel camino در اشتوتگارت 

2 خرداد : ساعت 09.30 تا 16.30 برگزاری سمینار در اتاق کنفرانس 

3 خرداد :  ساعت 10:00 تا 14:00 بازدید از بیمارستان - تبادل دانش 

4 خرداد : ساعت 10:30 تا 17:00 بازدید تفریحی از شهر اشتوتگارت 

5 خرداد : ساعت 07:30 تا 18:00 بازدید تفریحی از شهر اشتوتگارت 

6 خرداد : ساعت 10:30 تا 14:00 بازدید از موزه بنر - مرسدس 

6 خرداد : ساعت 18:00 تا 20:00 شام و اهدای مدارک دوره برگزاری شده 

7 خرداد : یک روز گشت کامل در شهر استراسبورگ فرانسه 

 

"مدیریت مراقبت های پزشکی همراه جرمنی به دنبال یک تبادل جالب در دانش پزشکی بین پزشکان ایرانی و آلمانی - پرستاران و مدیران بیمارستان "

 

تصاویری از سمینار برگزاری شده در آلمان :

 

 

   

 

نمونه مدرک دوره آموزشی مدیریت کلینیک درمانی :